Home Page

RODNO BUDŽETIRANJE

Inicijative za rodno osetljive budžete u Srbiji i Bugarskoj: Iskustva i izazovi
Tatjana Đurić Kuzmanović, Mirjana Dokmanović
i Genoveva Tisheva

Rodno budžetiranje uključuje širok raspon strategija koje istražuju da li se rodna retorika reflektuje u vladinim troškovima i poreskoj politici. Ono povezuje rodnu ravnopravnost sa budžetom i unapređuje pravičnost i transparentnost budžetskog procesa, kao i efektnije korišćenje javnih resursa. Stoga je rodno budžetiranje veoma uspešno i u ekonomskom i u rodnom pogledu. Tekst u celini

Pregled pojedinih inicijativa za rodno osetljive budžete u Evropi
dr Elisabeth Klatzer

Inicijative za rodno osetljive budžete pokrenute su u mnogim evropskim državama, prvobitno inspirisane radom u Australiji, Južnoj Africi i Velikoj Britaniji. Poslednjih godina uočava se različitost strategija, metodologija i praksi širom Evrope koje se usvajaju zavisno od specifičnosti okruženja pojedinih zemalja. U nekoliko država ide se sopstvenim putem u cilju primene rodnog budžetiranja kao redovnog zadatka javne administracije. Tekst u celini

Rodno budžetiranje i inicijative u Srbiji
dr Tatjana Đurić  Kuzmanović

Najveći problem standardnih procesa budžetiranja jeste da počivaju na vladajućem ekonomskom mišljenju koje pretpostavlja racionalno ponašanje individua koje su vođene sopstvenim interesom, bez pola, klase, starosne dobi i etniciteta i koje su okrenute isključivo ka tržištu. Takve jedinke žive izvan specifičnog istorijskog, geografskog i društvenog konteksta. Takođe se pretpostavlja,  da odluke koje takve individue donose nisu pod uticajem vladajućih odnosa moći.Razlike između muškaraca i žena ostaju neprepoznatljive zahvaljujući pretpostavci da su ciljevi i instrumenti ekonomske politike široko primenljivi i otuda ‘rodno-neutralni’. Tekst u celini